30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Lago Waterfowl - Canada
Waterfowl Lake - Canada
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
REPORTAGE
REPORTAGE
Eclisse di Luna - 3-4 Marzo 2007
Moon Eclipse - 3-4 March 2007
 
 
 
aaaa aaaa aaaa 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Gufo di Palude
Short Eared Owl
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Gufo di Palude
Short Eared Owl
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
La parata degli Svassi maggiori
Great Crested Grebe
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Tramonto in Maremma
Maremma Dask
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Airone bianco maggiore
Great White Egret
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Comacchio - Valle Fattibello
Comacchio - Valle Fattibello
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Alba nelle valli di Comacchio
Comacchio valleys Dawn
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Alba a Boscoforte - Comacchio
Boscoforte Dawn - Comacchio
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Attimi di Primavera
Spring moment's
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Fenicotteri in corsa
Flamingos in run
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Occhi
Eyes
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Fiori di Pesco
Peach flowers
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Sulla spiaggia
On the beach
 
 
 
aaaa aaaa aaaa

DDDD


 
30x100cm
12x40inches
NATURA
NATURE
Svasso piccolo
Black-necked Grebe
 
 
 
aaaa aaaa

aaaa